ตัวอย่างผลงาน

ฉัตรโลหะ

เครื่องทรงพระ สลักดุนโลหะกาไหล่ทอง
หอยสังข์พร้อมพานมังสี
เรือสุพรรณหงษ์จำลอง