MORRADOKCHANG

สืบสานศิลปหัตถกรรมไทย ด้านช่างสิบหมู่ ในรูปแบบของงานประณีตศิลป์ เครื่องโลหะ
เครื่องสูง ฉัตร เครื่องทรงพระ เรือสุพรรณหงส์จำลอง เน้นความปราณีต สวยงาม
อันทรงคุณค่าให้เคียงคู่กับพื้นแผ่นดินไทยตลอดไป

สนใจติดต่อสอบถาม

คุณสิทธิ์  โทร 0816163357

รับทำฉัตรโลหะ

 • ฉัตรพระประธาน ฉัตรพระบูชา ฉัตรยอดเจดีย์ ฉัตรผ้า ฉัตรกลางแจ้ง ทุกชนิด ทุกขนาด 
 • ฉัตรโลหะสลักดุนลวดลายปิดทอง กะไหล่ทอง 
 • ฉัตรผ้า ขึ้นรูปโลหะ สลักดุนลวดลายในส่วนยอดของฉัตร และสลักชื่อผู้จัดสร้างไปพร้อมฉัตร 
 • ฉัตรพระพุทธรูปทรงเครื่องลงรักปิดทอง
 • ฉัตรต่างๆทุกชนิด ทุกขนาด
ออกแบบลวดลายตามลักษณะของงานฉัตร เน้น เศียร ศาสตร์และศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ ตามความต้องการของท่าน โดยช่างผู้ชำนาญเฉพาะด้าน

รับทำเครื่องทรงพระ สลักดุนโลหะกาไหล่ทอง และเครื่องทรงทุกชนิด

ทำด้วยวัสดุทองคำ เงิน ทองแดงกะไหล่ทอง ลงยาสี ประดับอัญมณี เน้นความประณีตสวยงามตามความต้องการของท่าน

 • เครื่องทรงฤดูร้อน
 • เครื่องทรงฤดูฝน
 • เครื่องทรงฤดูหนาว
 • เครื่องทรงพระเครื่องอื่นๆ ทุกชนิด ทุกขนาด ออกแบบลวดลาย กำหนดขนาดสัดส่วนถูกต้อง ตามลักษณะของเครื่องทรงพระโดยช่างชำนาญงานเฉพาะด้าน

รับเลี่ยมหอยสังข์พร้อมพานมังสี

หอยสังข์เลี่ยมด้วยวัสดุทองคำ เงิน ทองแดงกะไหล่ทอง ประดับอัญมณี พร้อมพานรองสลักดุนลวดลาย เน้นความประณีตสวยงาม ตามแนวลักษณะงานโบราณ โดยช่างผู้ชำนาญงานเฉพาะด้าน

รับทำเรือสุพรรณหงส์จำลอง โลหะ กาไหล่ทอง ทุกชนิด

ทำจากวัสดุทองคำ เงิน ทองแดง สลักดุนลวดลายปิดทอง กะไหล่ทอง เขียนสี ลงยาสี ประดับอัญมณี เหมาะสำหรับเป็นของขวัญ ของที่ระลึก ตกแต่งสถานที่ต่างๆ

ตามประเภทเรือดังนี้

 • เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลอง
 • เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชจำลอง
 • เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณจำลอง
 • เรือเอนกชาติภุชงค์จำลอง และเรือจำลองทุกชนิด